Pomnik Chwały
Kawalerii i Artylerii Konnej już stoi!Kawaleria to elita wojska. Władze PRL 
celowo niszczyły etos kawalerii jako symbol wolnej Polski międzywojennej.

Od ponad 20 lat pasjonaci, którzy później utworzyli takie organizacje jak Stowarzyszenie Bitwa pod Komarowem, odbudowują właściwy obraz kawalerii i kawalerzysty. Dbając o pamięć o ostatniej wielkiej bitwie kawalerii, która (wraz z Bitwą Warszawską) powstrzymała w 1920 r. pochód sowietów na zachód Europy, doprowadzili do powstania Pomnika Chwały Kawalerii i Arylerii Konnej. 

Kawalerzyści to ludzie: honorowi, odważni i solidarni, oddani Polsce i silni moralnie. Różnorodni, pełni marzeń i planów na przyszłość. Nowocześnie wyszkoleni indywidualiści szukający skutecznych rozwiązań, czyli ludzie z ułańską fantazją.

Pomnikiem w Wolicy Śniatyckiej całe środowisko upamiętniło kawalerzystów, którzy na przestrzeni wieków oddali swoje zdrowie i życie za wolność naszego Kraju. Nasza praca na wybudowaniu pomnika się jednak nie kończy.

Teraz czas na pomnik trwalszy od spiżu.


Więcej informacji o Stowarzyszeniu „Bitwa pod Komarowem” i o pomniku tutaj.