Ogólne informacje i darczyńcy prywatni

Tomasz Dudek, prezes Stowarzyszenia Bitwa pod Komarowem

darch15@wp.pl | 601 385 430

Darczyńcy korporacyjni i prywatne fundacje grantodawcze

fundraising.cavalry@gmail.com | 508 969 499

Stowarzyszenie „Bitwa pod Komarowem”

Krzywystok Kolonia 15

22-435 Komarów Osada

NIP: 9222910629

KRS: 0000273784

Subkonto dla wpłat na rzecz budowy Pomnika:

Bank Pekao S.A. I/O. w Zamościu
nr konta : 67 1240 2816 1111 0010 3469 8856

Account number for international transfers:

PKOPPLPW 67 1240 2816 1111 0010 3469 8856

BUDOWA POMNIKA

Podjęliśmy się budowy Pomnika Kawalerii i Artylerii Konnej, w którym jest zawarte Mauzoleum Bitwy pod Komarowem. Jesteśmy przekonani, że zbudowanie Pomnika znacznie zwiększy powodzenie w realizowaniu naszej wizji: że Bitwa pod Komarowem 1920 wróci na właściwe miejsce na piedestale zwycięstw jazdy polskiej i zaistnieje w świadomości współczesnych Polaków jako ważne wydarzenie w budowaniu Polski Niepodległej.

Prace nad Pomnikiem wymagały skompletowania rozlicznych pozwoleń, finalizowania aktów nadania Stowarzyszeniu odpowiednich gruntów oraz tworzenia projektów architektonicznych i artystycznych. Wszystkie te działania mamy już za sobą, a Stowarzyszenie zrealizowało je nieodpłatnie.

Natomiast przygotowania techniczne i budowa Pomnika wymagają znacznych nakładów finansowych. I dlatego prosimy Państwa o wsparcie finansowe. Dziękujemy.

Zbiórka na budowę pomnika

371,962zł z 3.2 mln zł zebranych
Dane osobowe

Dane do rozliczeń

Prosimy o przelew na konto nr 67 1240 2816 1111 0010 3469 8856 w Banku Pekao S.A.

Jesteśmy wdzięczni za wszelkie wpłaty.

Terms

Suma Darowizny 100zł