Stowarzyszenie Bitwa pod Komarowem serdecznie dziękuje za wsparcie budowy pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej poprzez zakup gadżetów. Asortyment został wyczerpany. Zachęcamy do bezpośrednich wpłat na dedykowane zbiórce konto.