1. Prowadzącym zbiórkę jest Stowarzyszenie „Bitwa pod Komarowem” z siedzibą w Krzywystok Kolonia 15, 22-435 Komarów Osada,  KRS: 0000273784, NIP: 9222910629, REGON 060268109.

 2. Zbierane środki przekazywane są wyłącznie na cel : „BUDOWA PUNKTU WIDOKOWEGO Z PLATFORMĄ WIDOKOWĄ I POMNIKIEM CHWAŁY KAWALERII I ARTYLERII KONNEJ” w Wolicy Śniatyckiej zgodnie z decyzją o zatwierdzeniu projektu i udzieleniu pozwolenia na budowę nr 693/2018 wydaną przez Starostę Powiatu Zamojskiego w dniu 06.12.2018 r.

 3. Organizator zbiórki nie pobiera prowizji ani wynagrodzenia za swoją działalność na rzecz prowadzonej zbiórki.

4. Wszystkie wpłaty dokonywane są na subkonto Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem”.

Nr konta obowiązujący do wpłat na rzecz budowy pomnika :

Bank Pekao S.A. I Odział w Zamościu 67 1240 2816 1111 0010 3469 8856.

5. Wpłacający wyraża zgodę na publikowanie swoich danych – imię i nazwisko.