O NAS

Wizją naszej organizacji jest  …. 

Naszą misją jest …. 

Jakie mamy plany, aspiracje i nadzieje:

 • Edukacja o Bitwie pod Komarowem

  Stowarzyszenie zmierza do tego, by szeroko edukować o Bitwie pod Komarowem: jej genezie, przebiegu i etosie w II RP, a także o tym, kim byli jej uczestnicy i walczący z reżimem sowieckim.

 • Wartości, które się nie zmieniają

  Poprzez działania skierowane szczególnie do młodzieży planujemy właśnie temu pokoleniu Polaków uświadomić, iż w roku 1920 tacy sami młodzi ludzie zasilali szeregi kawalerii. Mimo ogromnej różnicy w czasie, bo dzieli nas 100 lat, pewne wartości są takie same. Młodzi ludzie zarówno wtedy jak i dzisiaj chcą żyć w wolnym kraju, osiągnąć sukces, rozwijać się. Byli i są różnorodni, pełni marzeń i planów. Poprzez edukację chcemy odbudować wizerunek polskiego kawalerzysty, zniszczony w czasach PRL.

 • Konsolidacja środowiska - Ułani Komarowscy

  Stowarzyszenie od wielu lat wydobywa Bitwę pod Komarowem z mroku historii. Dzieje się tak dzięki konsekwentnej pracy osób skupionych wokół Komarowskiej Potrzeby. Ludzie ci działają ponad podziałami. Kawalerzyści-ochotnicy, którzy w sposób szczególny identyfikują się z działaniami na rzecz odbudowy etosu Bitwy mają zaszczytny tytuł Ułana Komarowskiego, potwierdzony honorową odznaką. Mamy nadzieję na dalszą konsolidację środowiska kawalerii ochotniczej pod Komarowem. Zapraszamy nowe osoby do kultywowania tradycji kawaleryjskich.

 • Centrum Edukacji Kawaleryjskiej

  Stowarzyszenie zmierza do stworzenia Centrum Edukacji Kawaleryjskiej jako ośrodka współpracy, także międzynarodowej. Od dawna pracujemy na rzecz wymiany doświadczeń jak pielęgnować etos kawaleryjski w jego współczesnej odsłonie (mistrzostwa i manewry kawaleryjskie, konne ścieżki edukacyjne, szlaki pamięci, promocja odpowiedzialnej postawy społecznej).

Co robimy i jak to robimy:

 • Organizujemy obchody rocznic Bitwy pod Komarowem

  Od wielu lat organizujemy część kawaleryjską obchodów rocznic Bitwy pod Komarowem i Święta Kawalerii. Wraz z Ułanami Komarowskimi, wolontariuszami i bratnimi organizacjami dbamy, by rocznice Bitwy miały należytą oprawę. Organizujemy największe w Polsce inscenizacje bitwy kawalerii. Dbamy, by coraz liczniejsze rzesze gości z całej Polski i zagranicy odwiedzały pole Bitwy. Na setną rocznicę Bitwy przypadającą 29 i 30.08.2020 r. przygotowujemy wyjątkowe wydarzenie, w którym trzeba uczestniczyć.

 • Konsolidujemy środowisko

  Dzięki naszej determinacji ustanowiono oficjalne Święto Kawalerii Polskiej, które przypada na dzień 31 sierpnia. Obchodzimy je podczas rocznic Bitwy. Zachęcamy całe środowisko kawalerii ochotniczej do licznego uczestnictwa w tym wydarzeniu i spektakularnej, legendarnej już, inscenizacji. Wydarzenie to od 2009 poprzedzają kilkudniowe manewry kawalerii, a dodatkowo od 2016 r. ćwiczenia z Wojskiem Polskim o kryptonimie Huzar. Wkład kawalerzystów-ochotników i Wojska Polskiego jest kluczowy dla misji Stowarzyszenia. Przez cały rok dbamy o to, by podtrzymywać ich zaangażowanie i rozbudzać pasję do kawalerii zwłaszcza u młodzieży.

 • Budujemy pomnik

  Działamy na rzecz wybudowania Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej, upamiętniającego także zwycięstwo pod Komarowem w 1920 r. Pomnik w sposób fizyczny upamiętni całą polską kawalerię i artylerię konną na przestrzeni stuleci. W ten sposób służymy pamięci kawalerzystów i artylerzystów konnym, którzy oddali swoje zdrowie i życie za wolność Polski. Uświadamiamy Polakom, a w szczególności młodemu pokoleniu, że ma z czego być dumne.

 • Współpracujemy z Wojskiem Polskim

  Współpraca z Wojskiem Polskim ma dla nas szczególne znaczenie. W Bitwie pod Komarowem walczył żołnierz - kawalerzysta i artylerzysta. Stąd tak ważna jest dzisiaj jego obecność pod Komarowem. Chcąc przybliżyć zwycięstwo pod Komarowem, organizujemy prelekcje historyczne zapraszając żołnierzy Wojska na pole Bitwy. Czynnie uczestniczymy również w uroczystościach organizowanych przez jednostki dziedziczące barwy Pułków Kawalerii.

BUDOWA POMNIKA

Stowarzyszenie „Bitwa pod Komarowem” podjęło się budowy Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej wraz z  mauzoleum Bitwy pod Komarowem i zrealizowało to zadanie w 2022 r. Prace nad Pomnikiem trwały kilka lat; został on zrealizowany dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przy wsparciu darczyńców prywatnych i biznesowych. Członkowie Stowarzyszenia zrealizowali nieodpłatnie różne usługi na rzecz budowy.